Kategoriler
Genel

Veri Analistinin Görevleri

Veri analisti, bir kuruluş içindeki kritik görevlerden birini üstlenen ve şirketin iyi durumda olup verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli bilgilerin elde edilmesine ve anlamlı hale getirilmesine yardımcı olan kişidir. Bu nedenle bir veri analistinin neredeyse her gün gerçekleştirmesi gereken görev ve sorumluluklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Bir veri analisti, kuruluşların sahip oldukları verilerden […]

Kategoriler
Data Analysis

Veriler ile ilgili Roller

Verilerle bir hikaye anlatmak bir yolculuktur ve çoğu durumda ilk durak siz olmazsınız. Verilerin size bir yerden gelmesi gerekir. Bu verileri sizin kullanabileceğiniz duruma getirmek özellikle kurumsal ortamlarda genellikle sizin alanınızın dışında kalacaktır. Günümüzde uygulamalar ve projeler genellikle büyük ve karmaşıktır ve çok sayıda insanın becerisinin ve bilgisinin bir araya getirilmesiyle sürdürülür. Herkes ortaya benzersiz […]

Kategoriler
Data Analysis

Veri Analizine Genel Bakış

Verilerin bir hikaye anlatmak için kullanılabilmesi amacıyla hikayede kullanıma uygun hale gelmesini sağlayan bir süreçten geçirilmesi gerekir. Veri analizi, anlamlı ve yararlı bilgileri keşfetmek için verilerin tanımlanması, temizlenmesi, dönüştürülmesi ve modellenmesi olarak tanımlanabilir. Veriler daha sonra kritik karar alma süreçlerini destekleyen analiz raporlarıyla hikayeye dönüştürülür. Dünyadaki veri kullanımı her geçen gün arttıkça veri analizi aracılığıyla […]