Categories
Data Analysis

Veriler ile ilgili Roller

Anasayfa » Blog » Data Analysis » Veriler ile ilgili Roller

Verilerle bir hikaye anlatmak bir yolculuktur ve çoğu durumda ilk durak siz olmazsınız. Verilerin size bir yerden gelmesi gerekir. Bu verileri sizin kullanabileceğiniz duruma getirmek özellikle kurumsal ortamlarda genellikle sizin alanınızın dışında kalacaktır.

Günümüzde uygulamalar ve projeler genellikle büyük ve karmaşıktır ve çok sayıda insanın becerisinin ve bilgisinin bir araya getirilmesiyle sürdürülür. Herkes ortaya benzersiz bir yetenek ve uzmanlık koyar, diğerleriyle birlikte çalışır, görev ve sorumlulukları koordine eder ve proje süreci kavramdan üretim aşamasına kadar sürdürülür.

İş analistlerinin ve iş zekası geliştiricilerinin veri işleme ve anlama alanında standart hale gelmeleri kısa süre önce başlayan ve hala devam eden bir süreç. Ancak verilerin boyutundaki ani ve hızlı artış ile farklı verilerin ortaya çıkması, bu verilerin veri mühendisliği ve analiz süreçlerini modernleştiren ve kolaylaştıran özel becerilere dönüşmesini sağladı.

Aşağıdaki bölümlerde verilerle ilgili farklı rollere ve bunların veri bulma ve anlama alanında sahip oldukları sorumluluklara yer verilmiştir:

  • İş analisti
  • Veri analisti
  • Veri mühendisi
  • Veri bilimcisi
  • Veritabanı yöneticisi

İş analisti

Veri analisti ile iş analisti arasında benzerlikler olsa da iki rol arasındaki temel fark, verileri işleme şekilleridir. İş analisti, işletmeye daha yakındır ve görselleştirme sonucu elde edilen verileri yorumlama konusunda uzmandır. Çoğu durumda tek bir kişi hem veri analisti hem de iş analisti sorumluluklarını üstlenebilir.

Veri analisti

Veri analisti, işletmelerin Microsoft Power BI gibi görselleştirme ve raporlama araçları sayesinde veri varlıklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlar. Veri analistleri verilerden profil oluşturma, onları temizleme ve dönüştürme işlemlerinden sorumludur. Sorumlulukları arasında ölçeklenebilir ve verimli veri modelleri tasarlama ve oluşturma ile gelişmiş analiz özelliklerini raporlara uygulama da bulunur. Veri analisti ilgili paydaşlarla birlikte çalışarak uygun ve gerekli veri ve raporlama gereksinimlerini belirleyip ham verileri ilgili ve anlamlı içgörülere dönüştürme görevini üstlenir.

Veri analisti ayrıca raporlar, panolar, çalışma alanları ve raporlarda kullanılan temel alınan veri kümeleri dahil olmak üzere Power BI varlıklarının yönetiminden de sorumludur. Bu kişiler Power BI varlıklarının ve verilerinin güvenliğinin sağlanması için paydaş gereksinimleri doğrultusunda uygun güvenlik prosedürlerinin uygulanmasından ve yapılandırılmasından da sorumludur.

Veri analistleri, veri mühendisleriyle birlikte çalışarak paydaş gereksinimlerini karşılayan uygun veri kaynaklarını belirleyip bulur. Ayrıca hem veri mühendisi hem de veritabanı yöneticisiyle birlikte çalışarak veri analistinin gerekli veri kaynaklarına uygun erişime sahip olmasını sağlar. Veri analisti ayrıca veri mühendisiyle birlikte çalışarak analiz verileri toplamaya yönelik yeni süreçleri tanımlar veya var olan süreçleri geliştirir.

Veri mühendisi

Veri mühendisleri şirket içinde ve bulutta bulunan veri platformu teknolojilerini sağlar ve ayarlar. Birden çok kaynaktan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri akışını yönetir ve akışın güvenliğini sağlar. Kullandıkları veri platformları ilişkisel veritabanlarını, ilişkisel olmayan veritabanlarını, veri akışlarını ve dosya depolarını içerebilir. Veri mühendisleri ayrıca veri hizmetlerinde güvenli ve sorunsuz tümleştirme gerçekleştirilmesini sağlar.

Veri mühendislerinin birincil sorumlulukları birden çok kaynaktan gelen verileri almak, çıkarmak ve dönüştürmek için şirket içi ortamda ve bulutta bulunan hizmetleri ve araçları kullanmayı içerir. Veri mühendisleri veri gereksinimlerinizi belirleyip karşılamak için işletme paydaşlarıyla işbirliği yapar. Çözüm tasarlar ve uygulamaya koyarlar.

Veri mühendisiyle veritabanı yöneticisinin ortak görev ve sorumlulukları olabilir ancak veri mühendisinin iş kapsamı tek bir veritabanı ve onun barındırıldığı sunucuyla ilgilenmekten fazlasıdır ve genel operasyonel veri yönetimini kapsamaz.

Veri mühendisi, iş zekası ve veri bilimi projelerine muazzam bir değer katar. Veri mühendisi verileri bir araya getirdiğinde (genellikle veri hazırlama olarak adlandırılır), veri bilimcileri kendi çalışma alanlarına odaklanabilir ve bu sayede projeler çok daha hızlı ilerler.

Veri analisti olarak bir veri mühendisiyle dirsek temasında çalışarak çok çeşitli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynaklarına erişebildiğinizden emin olmanız gerekir. Bu kaynaklar genellikle modern veri ambarlarından veya veri göllerinden sunulan veri modellerini iyileştirme konusunda yardımcı olacaktır.

Hem veritabanı yöneticileri hem de iş zekası uzmanları bu büyük miktarlardaki verileri işlemek için kullanılan yeni araçları ve teknolojiyi öğrenerek veri mühendisi rolüne geçiş yapabilir.

Veri bilimcisi

Veri bilimcileri verilerden değer elde etmek amacıyla gelişmiş analiz çalışmaları yapar. İşleri açıklayıcı analiz ile tahmine dayalı analiz arasında değişebilir. Açıklayıcı analiz, açıklayıcı veri analizi (EDA) olarak bilinen bir işlemle verileri değerlendirir. Tahmine dayalı analiz, anomalileri veya düzenleri algılayabilen modelleme tekniklerini uygulamak için makine öğrenmesinde kullanılır. Bu analizler, tahmin modellerinin önemli bir parçasıdır.

Açıklayıcı ve tahmine dayalı analizler veri bilimcilerinin işlerinin yalnızca bir yönüdür. Bazı veri bilimcileri derin öğrenme alanlarına da girerek özelleştirilmiş algoritmalar kullanıp karmaşık veri sorunlarını çözmek için yinelemeli denemeler gerçekleştirebilir.

Anekdot niteliğinde bir kanıt, bir veri bilimi projesinde yapılan çalışmanın büyük bölümünün veri hazırlama ve özellik mühendisliğinden oluştuğunu ima eder. Veri mühendisleri becerilerini kullanıp verileri başarıyla hazırladığında veri bilimcileri deneme işlemini hızlandırabilir.

Veri bilimcisiyle veri analistinin yaptığı işler çok farklı gibi görünebilir ancak aslında öyle değildir. Veri bilimcisi verilere bakarak yanıtlanması gereken soruları belirler ve genellikle bir hipotez veya deneme oluşturduktan sonra veri görselleştirme ve raporlama konusunda destek almak için veri analistine başvurur.

Veritabanı yöneticisi

Veritabanı yöneticisi, Microsoft Azure veri hizmetleri ve Microsoft SQL Server üzerine kurulmuş olan yerel bulut ve hibrit veri platformu çözümlerini operasyonel açıdan uygular ve yönetir. Veritabanı yöneticileri, veritabanı çözümlerinin genel kullanılabilirliği ve tutarlı performansı ve iyileştirmelerinden sorumludur. Paydaşlarla birlikte çalışarak veri yedekleme ve kurtarma planlarına yönelik ilkeleri, araçları ve işlemleri tanımlar ve uygular.

Veritabanı yöneticisinin rolü veri mühendisinin rolünden farklıdır. Veritabanı yöneticisi bir veritabanının ve üzerinde çalıştığı donanımın genel durumunu izleyip yönetirken veri mühendisi veri hazırlama aşamasında çalışır ve bu kapsamda işletme ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamak için verileri alır, dönüştürür, doğrular ve temizler.

Veritabanı yöneticisi ayrıca verilerin genel güvenliğini sağlamanın yanı sıra işletme ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun olarak veriler için kullanıcı erişimi ve ayrıcalık sağlamaktan ve kısıtlamaktan da sorumludur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *