Categories
Data Analysis

Veri Analizine Genel Bakış

Verilerin bir hikaye anlatmak için kullanılabilmesi amacıyla hikayede kullanıma uygun hale gelmesini sağlayan bir süreçten geçirilmesi gerekir. Veri analizi, anlamlı ve yararlı bilgileri keşfetmek için verilerin tanımlanması, temizlenmesi, dönüştürülmesi ve modellenmesi olarak tanımlanabilir. Veriler daha sonra kritik karar alma süreçlerini destekleyen analiz raporlarıyla hikayeye dönüştürülür. Dünyadaki veri kullanımı her geçen gün arttıkça veri analizi aracılığıyla […]