Categories
General

Veri Analistinin Görevleri

Veri analisti, bir kuruluş içindeki kritik görevlerden birini üstlenen ve şirketin iyi durumda olup verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli bilgilerin elde edilmesine ve anlamlı hale getirilmesine yardımcı olan kişidir. Bu nedenle bir veri analistinin neredeyse her gün gerçekleştirmesi gereken görev ve sorumluluklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Bir veri analisti, kuruluşların sahip oldukları verilerden […]

Categories
Data Analysis

Veri Analizine Genel Bakış

Verilerin bir hikaye anlatmak için kullanılabilmesi amacıyla hikayede kullanıma uygun hale gelmesini sağlayan bir süreçten geçirilmesi gerekir. Veri analizi, anlamlı ve yararlı bilgileri keşfetmek için verilerin tanımlanması, temizlenmesi, dönüştürülmesi ve modellenmesi olarak tanımlanabilir. Veriler daha sonra kritik karar alma süreçlerini destekleyen analiz raporlarıyla hikayeye dönüştürülür. Dünyadaki veri kullanımı her geçen gün arttıkça veri analizi aracılığıyla […]