Categories
General

Veri Analistinin Görevleri

Veri analisti, bir kuruluş içindeki kritik görevlerden birini üstlenen ve şirketin iyi durumda olup verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli bilgilerin elde edilmesine ve anlamlı hale getirilmesine yardımcı olan kişidir. Bu nedenle bir veri analistinin neredeyse her gün gerçekleştirmesi gereken görev ve sorumluluklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Bir veri analisti, kuruluşların sahip oldukları verilerden […]